Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Pawmpered

Gaming Christmas Gas Money Tree Ornaments Gift Cards

Gaming Christmas Gas Money Tree Ornaments Gift Cards

Giá thông thường $7.73 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $7.73 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Color

Product information:
Color: red gas money, white gas money, Red shopping money, red game money, white game money, red fuel tank, white fuel tank
Material: Wooden
Red gas: 3.9*3.9 inches/10 * 10cm
White fuel: 3.9*3.9 inches/10 * 10cm
Red coins: 3.9*3.9 inches/10 * 10cm
Red game currency: 3.1*3.9 inches/8 * 10cm
White game currency: 3.1*3.9 inches/8 * 10cm
Red fuel tank: 3.9*3.1 inches/10 * 8cm
White fuel tank: 3.9*3.1 inches/10 * 8cm


Xem toàn bộ chi tiết